Naar boven

Staat uw vraag er niet bij?
040 – 264 5500
Eurocom Group
U kunt ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Wanneer u toegang wenst tot CQ-Net Live of CQ-Mobile, klikt u dan hier.
Definities
Intramurale zorg (letterlijk: zorg binnen de muren) is gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. De geboden zorg kan bestaan uit begeleiding, verzorging en/of behandeling.

Bron: Wikipedia
Hieronder verstaat men zorg die de zorgvrager op afspraak in de praktijk van de hulpverlener krijgt, of die de hulpverlener bij de cliënt aan huis levert.

Bron: Wikipedia
Push notificaties zijn belangrijke berichtjes waarvan u op uw smartphone een melding te zien of te horen krijgt.
CQ-Net Live is het cloud platform voor veiligheid en comfort applicaties in de zorg. Door middel van dit platform is het erg eenvoudig om ouderen, mantelzorgers en professionele zorg met elkaar te verbinden om zo tot een optimale zorgsituatie te komen. U kunt hierbij denken aan persoonlijke alarmering of draadloze toegangscontrole.
CQ-Mobile is geschikt voor smartphones en staat in directe verbinding met CQ-Net Live, het cloud platform voor veiligheid en comfort applicaties in de zorg. Via deze app kunnen alarmoproepen aangenomen en afgehandeld worden, is de beschikbaarheid van alle zorgverleners zichtbaar en is het eenvoudig om extra informatie te vinden over de cliënt. Op deze manier is er altijd iemand beschikbaar in geval van nood.
Leefcirkels

Leefcikels is toepasbaar in elk gebouw. Voor het creëren van detectiegebieden maken we gebruik van ‘lussen’ in vloeren en muren. Afhankelijk van het gebouw kan het wel voorkomen dat bepaalde lussen elkaar beïnvloeden, tot nu toe hebben we daar altijd een oplossing voor gevonden.

Deuren binnen een gebouw zijn normaliter vrij toegankelijk. Om te voorkomen dat een bewoner op locaties komt, waar dit voor hem of haar gevaar kan opleveren maken we gebruik van leefcirkels. De cliënt krijgt hierbij een zelfredzaamheidsniveau van 0 t/m 9. Ook de ruimte achter een deur krijgt een niveau van 0 t/m 9. Als het zelfredzaamheidsniveau van de cliënt gelijk of hoger is dan het niveau van de ruimte achter de deur, dan mag de cliënt door de deur. Is deze lager, dan wordt de deur gesloten. Als een bewoner toch onverhoopt buiten de voor hem aangemerkte leefcirkel komt dan wordt er direct een  melding verstuurd naar het verzorgend personeel. Hierbij bestaat er een mogelijkheid om het ruimte niveau o.b.v. een rooster aan te passen. Een aula kan zo overdag wel toegankelijk zijn, maar ’savonds en ’snachts niet.
Iedere cliënt krijgt een zelfredzaamheidsniveau. Deze is instelbaar van 0 tot en met 9.
Ja, dit kan met de webPortal. Deze kan geïnstalleerd worden op elke PC of tablet.
Ja, dit kan met de webportal. Deze kan geïnstalleerd worden op elke PC of tablet. Ook is er een mogelijkheid om middels een draadloze drukknop een slot te overrulen.
Om leefcirkels te implementeren wordt gebruik gemaakt van NetBOX3. Deze is voorzien van verschillende interfaces, waarop apparatuur van derden kan worden gekoppeld. Zo is deze bijvoorbeeld uitgerust met een EIB/KNX bus interface. Deze wordt door meer dan 1000 fabrikanten van domotica apparatuur gebruikt.
Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van persoonlijke alarmering zoals een polsband of halszender.
Ja, we hebben speciaal een toevoeging ontwikkeld waardoor bewoners ook buiten kunnen genieten van hun vrijheden zonder dat er een onveilige situatie ontstaat. Dit noemen we Leefcirkels XL.
Apparatuur
Problemen aan uw apparatuur kunnen vaak snel worden verholpen of zelfs eenvoudig voorkomen worden.
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende problemen en de bijbehorende oplossingen per apparaat.

Checkt u voor u verder gaat in ieder geval de volgende zaken:
- Zitten de juiste kabels in de apparaten?
- Is uw apparatuur verbonden met het internet?
- Werkt het internet naar behoren? Check dit eventueel op uw tablet of computer.
- Heeft uw apparaat stroom?
- Is uw draadloze apparatuur aangesloten?

Mocht u het probleem niet zelf kunnen verhelpen, neemt u dan contact op met uw leverancier.