Naar boven

SDW Roosendaal

SDW Roosendaal

`Met de bezuinigingen in de zorg en onze 24 uurs zorgplicht is het efficiënter inrichten van zorg een belangrijke factor binnen SDW’ aldus Ruud Coppens (hoofd Informatisering en Automatisering).

SDW (Stichting Dag- en Woonvoorziening) is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking.  Op een zorgvuldige manier ondersteunen en begeleiden 860 betrokken en gekwalificeerde medewerkers cliënten bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Daarnaast kan SDW staan er 300 betrokken vrijwilligers klaar. 

Zo’n vijf jaar geleden is SDW op zoek gegaan naar een nieuwe en bovenal betrouwbare leverancier voor een verpleegoproepsysteem en zorginfrastructuur. De noodzaak ontstond om een viertal locaties te koppelen en met de systemen die er toen in bedrijf waren was dat onbegonnen werk.

Met beide een scherp oog voor de toekomst en het geloof in de kracht van IP, zijn Eurocom Group en SDW op dat moment de samenwerking aangegaan. Met AMR ict als hoogwaardige dealer op het gebied van VoIP telefonie- en netwerkoplossingen. 

Zowel SDW als Eurocom Group zijn ervan overtuigd dat het betrekken van de verzorging bij implementatie van techniek van cruciaal belang is. De standaarden die geschreven zijn voor het uitrollen van nieuwe locaties zijn dan ook nauw besproken met onder andere zorgverleners, zorgmanagers en ICT beheerders. ‘Eurocom Group is bijvoorbeeld zo’n standaard, het past bij onze zorgprocessen en heeft zich in de loop der jaren bewezen als betrouwbare leverancier’, aldus Ruud Coppens. 

‘Het gebruik van de centrale ComServer werkt probleemloos. Bij testen op gebied van calamiteiten, reageert de redundante oplossing met het Eurocom Group systeem perfect.’ Dat maakt het een betrouwbare en kostenefficiënte oplossing.

Op de vraag hoe Ruud de toekomst ziet antwoordt hij simpelweg het volgende; ‘IP zal de basis worden van veel systemen. Dit zorgt voor een verschuiving van sec techniek naar meer ICT achtige oplossingen. Dit biedt veel kansen zoals het centraal beheren van zorgoproepen. Daarnaast wordt het binden en boeien van medewerkers steeds belangrijker. IT kan daar een bijdrage in leveren.'

Eurocom Group ontwikkelt op dit moment een meldkamer die aansluit bij de toekomstvisie van SDW; efficiëntie door middel van het centraliseren van oproepen. Kortom, de samenwerking zal de komende jaren zeker worden uitgebreid zodat SDW ook in de toekomst de best mogelijke zorg kan verlenen in de regio, op een zo efficiënt mogelijke manier.