CQ-Net UMI MK2

Voor stille alarmering

In omgevingen waar mensen zichzelf niet kunnen redden in geval van bijvoorbeeld gasvorming of brand is er een wettelijke verplichting tot stille ontruiming. Zorgprofessionals moeten persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de exacte locatie van de calamiteit, zonder dat er paniek ontstaat. Bij brand kunnen zij op gecontroleerde wijze de juiste maatregelen treffen conform het ontruimingsplan. 

Om een ontruimingsplan goed te kunnen uitvoeren, moet er voldoende mankracht zijn. Dat is echter kostbaar in de nachtelijke uren. Hoe regel je dit toch veilig en betaalbaar? Met de ontruimingsinstallatie CQ-Net UMI MK2 in combinatie met OCC | Cloud, het cloudplatform van Eurocom Group. Het is een optimaal werkende configuratie die Eurocom ontwikkelde in samenwerking met toonaangevende leveranciers en keuringsinstanties. De CQ-Net UMI MK2 wordt plug & play geplaatst en is onderdeel van de brandmeldinstallatie op locatie. 

Pre-geconfigureerd en snel te installeren

De CQ-Net UMI MK2 is een compleet pre-geconfigureerde en snel te installeren (plug & play) stille ontruimingsinstallatie voor zorgorganisaties. Voor de toonaangevende brandmeldcentrales zijn presets beschikbaar. Dit zorgt direct voor een koppeling tussen de CQ-Net UMI MK2 en de brandmeldinstallatie, zonder dat er een nieuwe infrastructuur nodig is. De CQ-Net UMI MK2 controleert zichzelf 24/7 op werking. Signaleert het systeem een storing, dan stuurt hij deze primair door naar de pagers, CQ-Net Live en de brandmeldinstallatie of een openbaar meld systeem (OMS).

Conform NEN2575-4

De stille ontruimingsinstallatie is voorzien van alle componenten om de installatie conform NEN2575-4 te laten functioneren. Alleen de complete installatie – de brandmeldinstallatie en de CQ-Net UMI MK2 – kan deze projectcertificering krijgen. De werking en uitvoering van de CQ-Net UMI MK2 voldoen aan deze norm.

Signalering naar personen

De CQ-Net UMI MK2 signaleert primair naar de bijgeleverde waterdichte pagers en optioneel naar CQ-Mobile (OCC | Mobile) en (IP)DECT/WiFi-handsets. De CQ-Net UMI MK2 is voorbereid voor stille ontruiming op basis van smartphones zonder gebruik te maken van pagers. Hiervoor zet Eurocom Group de mobiele app CQ-Mobile (OCC | Mobile) in. De signalering gaat dan naar de mobiele telefoons van verschillende gebruikersgroepen. Zoals medewerkers van andere locaties, BHV-ers of zelfs geregistreerde vrijwilligers uit de buurt. Elke organisatie kan direct gebruikmaken van deze efficiënte manier van opschalen in geval van brand. Vooral ’s nachts, als de personele bezetting minimaal is, is opschaling zeer welkom.

Feature matrix MK1 en MK2

Feature MK1 MK2
Plug & Play met alle grote merken brandmeldcentrales
Nevensignalering naar paging, DECT en Smartphones
Systeem beheer via CQ-Net Live
System bewaking via CQ-Net Live
Voorbereiding naar stille ontruiming op basis van Smartphones (BHV ondersteuning) **
Laatste versie CQ-Net Server geïnstalleerd (integratie / backup / redundantie)
BI- en Logging-rapportages in Open Care Service Portal
SWAS-overeenkomst met 24x7 support (Conform NEN2575-4)
AVG compliant en software assurance
Windows 10 als operating system (Conform NEN2574-4)

** Roadmap feature

CQ-Net UMI MK2 | Functionaliteiten

CQ-Net UMI MK2 | Productspecificaties