Naar boven

De groep mensen die thuis professionele ondersteuning krijgt van thuiszorgorganisaties groeit enorm snel. Enerzijds omdat we steeds ouder worden en anderzijds omdat het politieke beleid erop is gericht intramurale zorg drastisch in te perken. Mantelzorg en thuiszorg zullen hierdoor in toenemende mate samen optrekken en de wensen van cliënt als uitgangspunt nemen.

 • Scheiden wonen & zorg
  Scheiden wonen & zorg
 • Zelfsturende wijkteams
  Zelfsturende wijkteams
 • Ongeplande zorg
  Ongeplande zorg
 • Onrendabele uren en gebieden
  Onrendabele uren en gebieden
 • Scheiden wonen & zorg
  Sinds 1 januari 2013 is een regeling van kracht waardoor de financiering van zorg en wonen uit elkaar is getrokken. Deze verandering geeft meer keuzevrijheid aan de cliënt omdat het veranderen van zorgaanbieder niet meteen betekent dat je moet verhuizen maar maakt de financiering voor zorginfrastructuur bij de cliënt thuis veel complexer.
 • Zelfsturende wijkteams
  Thuiszorg neemt toe in omvang en complexiteit. Dit heeft een grote impact op de professionals in het veld. Met de introductie van zelfsturende teams komt er meer verantwoordelijkheid op de werkvloer te liggen. Deze teams werken nauw samen met mantelzorg.
 • Ongeplande zorg
  De vraag naar 24x7 beschikbaarheid voor ongeplande zorg kan een enorme impact op een organisatie hebben. Zeker nu ook mensen met een zwaardere zorgvraag langer thuis blijven wonen. Hoe kunnen we in deze dynamiek prettig en efficiënt samenwerken en een goede achtervang borgen? Welke rol kan de mantelzorg hier in hebben?
 • Onrendabele uren en gebieden
  Reistijd en beschikbaarheid van de juiste expertise zijn kostbaar, met name in de nachtelijke uren en in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Samenwerkende zorgorganisaties zijn beter in staat deze problematiek aan te pakken. Maar hoe wordt dan gebruik gemaakt van elkaars zorginfrastructuur en mantelzorgers?
 • In principe wordt alarmering afgehandeld door de mantelzorg. Dat gaat prima. Met CQ-Net Live kan ik wel zien wat er allemaal is gebeurd.
  Medewerker thuiszorg
Flexibel Flexibel Beschikbaarheid van professionals en mantelzorgers zijn eenvoudig via CQ-Mobile te regelen.
Team Team Met CQ-Net Live kunnen mantelzorgers, professionals in het veld en de meldkamer als een team samenwerken.
Zorgcirkels Zorgcirkels Met CQ-Net Live kan op organisatie overschrijdend niveau efficiënt en prettig samen gewerkt worden.