Naar boven

Goede zorgverlening vereist een samenwerking tussen verschillende partijen. Door extramuralisatie en samenwerkingsverbanden tussen organisaties en zelfs particulieren, ontstaat de behoefte naar een gedeelde infrastructuur voor communicatie en informatievoorziening. Op basis van een goede algemene IT infrastructuur wordt een zorg specifiek platform voor monitoring en samenwerking gelegd: CQ-Net Live.

 • Zorgcirkels
  Zorgcirkels
 • Intramurale zorg
  Intramurale zorg
 • Zelfsturende teams
  Zelfsturende teams
 • Zorg Contact Center
  Zorg Contact Center
 • Zorgcirkels
  Samenwerkende aanbieders van thuiszorgdiensten maken gebruik van een UMO-meldkamer in combinatie met CQ-Net Live als platform voor samenwerking en communicatie. Telefonische bereikbaarheid van de mobiele medewerkers, alarmering en ongeplande zorg, toegangsverlening en informatievoorziening worden hierbij geoptimaliseerd en organisatie overschrijdend ingevuld.
 • Intramurale zorg
  De intramuraal wonende cliënt heeft een zeer hoge zorgvraag. De locaties waarop dergelijke zorg wordt geboden worden kleinschaliger en worden vaak omringd door thuiszorg cliënten. Door de geavanceerde intramurale omgeving, op basis van CQ-Net Server, te koppelen aan CQ-Net Live ontstaat een hybride zorg infrastructuur.
 • Zelfsturende teams
  Zorg aan huis wordt in toenemende mate uitgevoerd door zelfsturende teams. CQ-Net Live voorziet deze teams van krachtige hulpmiddelen. Door efficiënte communicatie en informatie overdracht wordt de kwaliteit en effectiviteit van deze teams nog verder vergroot. Teams kunnen eventueel ondersteuning krijgen van medewerkers van andere organisaties en meldkamers.
 • Zorg Contact Center
  Zelfsturende teams kunnen in toenemende mate zelfstandig zorgdiensten leveren. Ondanks dat sensorinformatie volledig automatisch verwerkt wordt en de informatievoorziening tussen teams geautomatiseerd is, blijft er een voorname taak over voor het Zorg Contact Center. Een helder totaaloverzicht behouden, het initiëren van escalaties en daarnaast een service functie naar de cliënt, mantelzorger, arts en interne organisatie.
 • Vroeger was het voor mij altijd een hele puzzel om de juiste persoon bij de juiste instelling aan het woord te krijgen. Nu bel ik één nummer en krijg ik altijd de dienstdoende verantwoordelijke aan de telefoon. Hierdoor kan er snel geschakeld worden.
  Huisarts
Public cloud Public cloud Locatie en organisatie overschrijdende functionaliteit als een schaalbare dienst.
Universele tool voor de zorgmarkt Universele tool voor de zorgmarkt Standaard ICT en communicatie diensten geïntegreerd met CQ-Net Live.
UMO & Intramuraal UMO & Intramuraal Eenvoudige koppeling met elke meldkamer en instelling geeft maximale flexibiliteit.