Naar boven

“In alles wat we doen, stellen wij ons ten doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en werken.” 

“Wij leveren deze bijdrage door de huidige realiteit ter discussie te stellen, anders te denken en transparant en open te zijn. Op basis daarvan ontwikkelen wij innovatieve hoogwaardige producten en diensten die de effectiviteit, waardigheid en het gevoel van veiligheid van gebruikers verhogen."

Het is onze overtuiging dat maximale toegevoegde waarde kan worden gecreëerd door de introductie van nieuwe slimme samenwerkingsvormen tussen partijen in de keten. Deze keten zal zich langzaam aanpassen aan de nieuwe dynamiek waarin zowel professionele partijen als particulieren in nieuwe netwerken samenwerken.

Ontwikkelingen in de markt

Beter worden en groeien doe je samen. Vanuit onze visie willen we een bijdrage leveren aan de enorme uitdaging waar we in de Europese zorgmarkt voor staan. Deze uitdaging raakt de gehele keten van zorgconsumenten en hun sociale netwerk tot zorgorganisaties en technische dienstverleners. Het gehele speelveld is betrokken en zal moeten komen tot een nieuwe balans. Dit vereist vertrouwen, doorzettingsvermogen en betrokkenheid. Mensen met een intrinsieke motivatie om zaken voor elkaar te krijgen en die zich gesteund weten met de slimste tools en systemen.

Het is duidelijk dat grote wereldspelers als Google en Apple een grote rol gaan spelen in een golf aan innovaties op dit gebied. Voor bestaande spelers betekent dit een herdefinitie van hun rol en daarnaast wordt men gedwongen na te denken over de openheid van hun oplossing. Eurocom Group investeert al geruime tijd in een cloud oplossing die in staat is de innovaties van dergelijke spelers te omarmen en zelfs te verrijken met zorg-specifieke functionaliteit.

De consument in de lead
In de afgelopen 10 jaar is er een discussie ontstaan over privacy rondom informatie verstrekking tussen partijen die betrokken zijn bij zorgdienstverlening. Daarnaast sloot de wijze van financiering en zelfs wetgeving niet aan bij een ecosysteem waarbij de consument zelf kan bepalen en dienstverleners vraag gestuurd hun diensten aanbieden. In de laatste paar jaar is hier langzaam aan verandering in gekomen en we zien deze veranderingen nu zelfs in een stroomversnelling geraken. Dit geeft ruimte.

In de nabije toekomst zien we deze veranderingen verder doorzetten. Het gebruik van consumentenproducten zoals tablets en smartphones, slimme sensoren, social media en “cloud” gebaseerde diensten worden in een hoog tempo onderdeel van professionele zorgorganisaties. Dit heeft consequenties voor de keuzes van vandaag en de mogelijkheden van morgen. De impact van slimme en effectieve tools wordt steeds groter op de daadkracht en wendbaarheid van een organisatie.

Ook op de lange termijn zal er veel gaan veranderen in de zorg. Op zowel technologisch, organisatorisch als financieel vlak zal deze markt worden hervormd. Nieuwe spelers, samenwerkingsvormen en diensten doen hun intrede in de strijd om vertrouwen en de meest effectieve werkwijze.

Sommige veranderingen vragen om een andere aanpak!
We moeten in Nederland met minder mensen meer zorgdiensten leveren aan veel meer cliënten in verzorgingshuizen en vooral thuis. Deze verandering vraagt om een radicale koerswijziging in de manier waarop we samenwerken in de zorg. In de nieuwe generatie producten hebben we daarom alle elementaire aspecten van zorgalarmering, toegangscontrole en domotica zorgvuldig onder de loep genomen. Daarboven hebben we gekeken hoe organisaties hun processen hebben ingericht en kunnen gaan inrichten om de veranderende vraag in de markt te kunnen beantwoorden.

Het gebruik van geavanceerde sensoren, smartphones en tablets maken het mogelijk efficiënt en prettig samen te werken. Samenwerken met collega’s, waar die zich ook bevinden, maar zeker ook met mantelzorgers en cliënten. De snelheid waarmee deze nieuwe technologie onze manier van werken en leven gaat beïnvloeden wordt steeds hoger.

Het kunnen omarmen van deze nieuwe technologische mogelijkheden geeft organisaties meer slagkracht en consumenten meer grip op hun eigen leven. Vanuit deze visie ontwikkelde wij de laatste generatie producten en diensten van de Eurocom Group. Stuk voor stuk gebruiksvriendelijke en betrouwbare producten op basis van open standaarden in de markt.

Zo werken we samen aan een betere zorg!