Naar boven

WDTM-QAEH ketenkeurmerk

Als eerste zorg Cloud platform in Nederland wist CQ-Net Live zich in 2012 te certificeren voor het Keurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten van brancheorganisatie WDTM.
Per 1 januri 2015 is het ketenkeurmerk Persoongebonden Alarmeringsdiensten ondergebracht bij de Stichting Quality Assurance E-health.
Met trots kunnen wij u melden dat wij nu ook met goed gevolg de certificering door het SQAEH doorlopen hebben. 
Op basis van de eisen van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk is Eurocom Group officieel erkend als leverancier!
Hierdoor is geborgd dat, naast de technologie van CQ-Net Live, ook de processen van Eurocom Group voldoen aan strenge kwaliteitseisen.
Een bevestiging van onze inzet op kwaliteitsborging voor de complete keten en daar zijn we trots op!